Kontakt
Puchatkowo logo
O Nas
Nasze Przedszkole (Przedszkole Publiczne nr 8 w Jaworze) istnieje od 01.09.1986r.
Pierwszym dyrektorem była pani Krystyna Prończuk, a Przedszkole mieściło się w budynku przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Moniuszki 4.

Od 1997r. funkcję dyrektora pełni pani mgr Maria Żurawska. W 2000r. zmieniliśmy siedzibę na budynek po Żłobku Miejskim przy ul. Moniuszki 8 i od tej chwili funkcjonujemy w samodzielnym, piętrowym budynku, dysponujemy 6 salami dydaktycznymi, gabinetem logopedycznym oraz salą rytmiczno – gimnastyczną.
Na 18-ste urodziny działalności, które obchodziliśmy bardzo hucznie, naszej placówce nadano Imię Kubusia Puchatka i od tej pory Alan Alexander Milne i Kubuś wraz z przyjaciółmi zapraszają wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat do wspólnej zabawy.

Nad bezpieczeństwem dzieci, ich edukacją i dobrym samopoczuciem czuwamy – my – wykwalifikowana kadra. Pomagamy dzieciom pokonywać trudności w przystosowaniu się do środowiska przedszkolnego i adaptację w grupie rówieśniczej. Poprzez różnorodne zabawy i działania edukacyjne wpływamy przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu na ich wszechstronny rozwój.


PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE W GODZ. 6.00 – 17.00Dyrektor – mgr Maria Żurawska – nauczyciel dyplomowany

Spotkania indywidualne z rodzicami:
wtorek - 14.00 – 16.00
środa – 7.30 – 8.30
czwartek – 10.30 – 11.30

Gr. „1” – „KŁAPOUSZKI”
Małgorzata Szczepańska – nauczyciel dyplomowany
mgr Maria Misiura - nauczyciel dyplomowany
Monika Ruszczak - woźna
Spotkania indywidualne z nauczycielem – I środa m-ca w godz. 12.00-13.00

Gr. „2” – „MALEŃSTWA”
mgr Iwona Ćwiek – nauczyciel dyplomowany
mgr Jadwiga Witczak – nauczyciel dyplomowany
Edyta Wiśniewska – woźna
Spotkania indywidualne z nauczycielem – III środa m-ca w godz. 15.00-16.00

Gr. „3” – „PRACOWITE PSZCZÓŁKI”
mgr Beata Podoba – nauczyciel dyplomowany
Dorota Minko – nauczyciel dyplomowany
Anna Fakadej - woźna
Spotkania indywidualne z nauczycielem – I środa m-ca w godz. 15.00-16.00

Gr. „4” – „KRÓLICZKI”
mgr Irena Sypniewska – nauczyciel dyplomowany
Marta Paściak – nauczyciel anglista
Karolina Marciniak – woźna
Spotkania indywidualne z nauczycielem – II środa m-ca w godz. 14.00-15.00

Gr. „5” – „MĄDRE SÓWKI”
Anna Rakszewska – nauczyciel dyplomowany
Halina Sypniewska – nauczyciel mianowany
Ewa Błaszczyk – woźna
Spotkania indywidualne z nauczycielem – I środa m-ca w godz. 15.00-16.00

Gr. „6” – „TYGRYSKI”
mgr Małgorzata Ślemp – nauczyciel dyplomowany
mgr Natalia Salwa – nauczyciel stażysta
Ewelina Lachor - woźna
Spotkania indywidualne z nauczycielem – I środa m-ca w godz. 15.00-16.00

Gr. „7” – „KANGURKI”
mgr Joanna Bednarczyk – nauczyciel dyplomowany
mgr Anetta Dutkiewicz – nauczyciel mianowany
woźna
Spotkania indywidualne z nauczycielem – III środa m-ca w godz. 15.30-16.30

Gr. „8” – „KUBUSIE”
mgr Małgorzata Jabłońska - nauczyciel mianowany
mgr Katarzyna Rakszewska - nauczyciel stażysta
Grażyna Kędzior –starsza woźna
Spotkania indywidualne z nauczycielem – II czwartek m-ca w godz. 17.00-18.00

KSIĘGOWOŚĆ
mgr Alicja Serafin – główna księgowa
mgr Sylwia Słowik – referent ds. płac

KUCHNIA
Czesława Popowska – kucharka
Dorota Nitkiewicz – kucharka
Marzena Staniszek – pomoc kuchenna

Dariusz Sobol – starszy woźny
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLAPriorytety w zakresie kształcenia:

1. Rozwijanie postaw poznawczych u dzieci oraz praktyczne ich zastosowanie.
2. Tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka.
3. Poszerzanie oferty programowej.

Priorytety w zakresie wychowania i opieki:
1. Organizowanie odpowiednich warunków do współpracy rodziny i przedszkola.
2. Wypracowywanie skutecznych metod w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
3. Przygotowanie dzieci i rodziców do zmian związanych z obniżonym wiekiem rozpoczęcia nauki w szkole.

Priorytety w zakresie organizacji i zarządzania przedszkolem:

1. Doskonalenie i wzbogacanie bazy przedszkola.
2. Sprawne zarządzanie placówką.
3. Realizacja wniosków z ewaluacji wewnętrznej.

Priorytety w zakresie koncepcji pracy placówki:

1. Doskonalenie jakości pracy placówki.
2. Promocja wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym.

Działania w zakresie kształcenia:
1. Tworzenie kącików w salach- kąciki przyrodnicze z hodowlami roślin i zwierząt- działania stałe
2. Doskonalenie metod pracy z dzieckiem zdolnym imającym trudności- logopedia, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna- działania stałe
3. Wykorzystywanie literatury matematyczno-przyrodniczej- działania nowe

Działania w zakresie wychowania i opieki:

1. Organizacja imprez i uroczystości o charakterze rodzinnym, zajęcia otwarte dla rodziców-działania stałe
2. Dokładna obserwacja dziecka, współpraca z pedagogiem-działania stałe

Działania w zakresie organizacji i zarządzania:
1. Doposażanie gabinetu terapii pedagogicznej i logopedii ciekawe gry i ilustracje dydaktyczne oraz sali gimnastycznej w pomoce do ćwiczeń korekcyjnych - ¬działania stałe
2. Nadzór dyrektora nad planowaniem pracy i dokumentacją przedszkola - działania stałe

Działania w zakresie koncepcji pracy:
1. Rozwój zawodowy kadry-awans zawodowy nauczyciela - działania stałe
2. Udział w konkursach i imprezach na terenie miasta organizowanych przez Jaworski Ośrodek Kultury, ECMEN, Klub „Piast”, Stowarzyszenie Targi Chleba, Parafię pw. Miłosierdzia Bożego, organizacja wystawy plastycznej „Wiosna w oczach dziecka”, Urodzin Kubusia Puchatka, „Dnia Drzwi Otwartych” - działania stałe
projekt i wykonanie SN-DESIGN