Kontakt
Puchatkowo logo
Scenariusze - „Kolorowy most na niebie” - scenariusz zajecia dla dzieci 3-4 letnich - Joanna Bednarczyk
Temat zajęcia: „Kolorowy most na niebie” – zapoznanie dzieci ze zjawiskiem tęczy na podstawie wiersza P. Łosowskiego „Siedem kolorów tęczy”.

Cele ogólne:
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania kolorów i ich nazywania,
- rozwijanie wyobraźni plastycznej,
- kształtowanie postawy twórczej poprzez samodzielne uzyskanie kolorów pochodnych,
- wyzwalanie ekspresji ruchowej i plastycznej,

Pomoce:
Zabawowe bączki z kolorowymi tarczami, ilustracja tęczy, kolorowe półkola na tablicę i dla dzieci, prostokąty, półkola


I cz. Dnia
1. „Zabawy bączkami” – zabawy badawcze w małym zespole.
Obserwacja zmiany barw podczas wirowania kolorowego bąka. Dzieci siadają na dywanie i otrzymują kolorowy zabawowy bączek. Dz. nazywają kolory, które są na bączku. Zadaniem dzieci jest wprawić bąka w ruch wirowy i obserwować co się dzieje z kolorami na tarczy.

2. Problemy dla dzieci:
- jak wprowadzić w ruch kolorowy bączek, aby kręcił się jak najdłużej;
- jakie kolory są na tarczy bączka;
- co się dzieje z kolorami na tarczy;
- kiedy nie widać na niej kolorów.

3. Ćwiczenia oddechowe w małym zespole.
Dzieci otrzymują obrazek z kwiatami i motyle luzem. Za pomocą powietrza zasysanego przez słomkę starają się przenieść każdego motyla na kwiatek.

4. Zabawa ruchowa z chusta animacyjną „ Słońce i deszcz”.

Na hasło słońce – przekazują chustę w prawą stronę, na hasło deszcz – podrzucają i chowają się jak pod parasolem.

II cz. dnia
1.Rozwiązanie zagadki o tęczy.
Na niebie pojawił się wielobarwny łuk. Kto go zrobić mógł?
Kto się dzisiaj tak namęczył? Nikt! To niebo lśni kolorami… (tęczy)

2. Słuchanie wiersza P. Łosowskiego „Siedem kolorów tęczy”.
Siedem kolorów tęcza ma
jasnych jak piękne chwile.
Kiedyś myślałem sobie tak:
ta tęcza jest motylem!
A gdy zobaczę tęczę gdzieś,
pamiętam zawsze o tym,
że każda tęcza także jest
ulotna tak jak motyl.

3. Prezentacja zdjęcia tęczy oraz tęczy upiętej z krepiny na tablicy.
Wspólne z dziećmi nazywanie kolejnych kolorów. Wytłumaczenie jak powstaje tęcza: Tęczę można obserwować na niebie tuż po deszczu, kiedy świeci słońce, a w trawie błyszcza kropelki wody. Można również zaobserwować tęczę podczas rozpryskiwania się strumienia wody np.: z węża ogrodowego przez przystawienie palca do otworu wylotowego lub z deszczowni – urządzenia do nawadniania trawników.

4. „Układamy tęczę” – zabawa dydaktyczna
Utrwalenie nazw kolorów występujących tęczy. Na tablicy ułożone są w dowolnym układzie półkola z kolorowego papieru (7 wielkości). Dzieci nazywają kolory i układają paski kolorowego papieru w takim układzie jak występują w tęczy zaczynając od dolnego paska: fioletowy, ciemnoniebieski (szafir), niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony.

5. „Bawimy się kolorami tęczy” – zabawa dydaktyczno – ruchowa.
Każde dziecko otrzymuje jeden pasek papieru w innym kolorze różniące się kształtem: prostokąty, fala, półkola.
Swobodny bieg po sali w rytm muzyki, gdy milknie dobierają się w grupki mające jednakowe kształty i układają swoja tęczę z zachowaniem kolejności kolorów. Przy powtórzeniu zamieniają się paskami.

6. Zabawa badawcza „ Wyczarowujemy kolory”
Dzieci otrzymują plastelinę lub ciastolinę w kolorach podstawowych: żółty, czerwony i niebieski. Łączą je ze sobą i ugniatają wałeczki z każdego koloru, układając tęczę i dodają granatowy pas.

W ogrodzie
7. Dz. i N. wychodzą do ogrodu, gdzie p. woźny lub N. podlewa trawnik. Zachęca dzieci do obserwacji strumienia wody płynącej z węża. Strumień wody należy ustawić pod słońce, co spowoduje ukazanie się tęczy. W kroplach wody załamują się wtedy promienie słońca i powstaje tęcza.

8. Zabawa chustą animacyjną: dzieci nazywają kolory ubrań jakie maja na sobie, staja wokoło chusty trzymając za brzeg. Nauczyciel podaje nazwę jednego koloru i dzieci które mają coś w tym kolorze przechodzą pod chustą zamieniając się miejscami.

9. Malowanie tęczy w ogrodzie: kolorowanie kredą na asfalcie.
zaktualizowano: 25-05-2010
projekt i wykonanie SN-DESIGN